Modlitwa o powołania (1)
Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz,
jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych,
którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im
odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj
odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się,
że Twoje wymagania są zbyt trudne i porusz ducha tych, którzy
chcieliby pójść za Tobą lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności
i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące
donikąd.
Ty jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zbawia.
Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem
opory i wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz,
odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”. Amen.

Modlitwa o powołania (2)
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany
przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku
świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej
i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny
Zbawicielu człowieka!
Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy
odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia
konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się
każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny
i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego
Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali
w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze,
przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla
dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem
Świętym na wieki wieków. Amen.