Katechezy Przedmałżeńskie

17 – 19 listopada Katachrezy przedmałżeńskie Parafia Zesłania Ducha Świętego w Sopocie szczegółowe informacje i zapisy Ks. Łukasz Olszewski CM 6 6 4 – 1 6 2 – 0 3 2 O L S Z E W S K I C M @ G M...