Sakramenty
Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 • nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
 • zgoda na chrzest dziecka w naszej parafii, jeśli dziecko należy do innej parafii
Sakramentu Chrztu udzielamy w każdą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący lub osoby innego wyznania
 • osoby niepraktykujące
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy
 • prowadzący gorszący tryb życia
I Komunia Święta

Październik

9 – katecheza (godz. 10.00) + mierzenie alb (godz. 10.45)

16 – katecheza (godz. 10.00)

23 – katecheza (godz. 10.00)

24 – Błogosławieństwo Różańca podczas Mszy św. o godz. 11.15

30 – katechezy nie ma!

Listopad

6 – katechezy nie ma!

13 – katecheza (godz. 10.00)

20 – katechezy nie ma!

21 – Błogosławieństwo Książeczki podczas Mszy św. o godz. 11.15

27 – katecheza (godz. 10.00)

Grudzień

4 – katechezy nie ma!

11 – katecheza (godz. 10.00)

12 – katecheza dla Rodziców o godz. 19.00

18 – katecheza (godz. 10.00)

25 – katechezy nie ma!

Styczeń

1 – katechezy nie ma!

8 – katechezy nie ma!

15 – możliwość zaliczania modlitw w salce: 10.00 – 11.00

22 – katecheza (godz. 10.00)

23 – katecheza dla Rodziców o godz. 19.00

29 – katechezy nie ma!

Sakrament Bierzmowania

Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedziele na Msze św. o. godz. 9.30. Wszystkie ważne informacje u ks. Adama.

Sakrament małżeństwa

Od 1 września każdego roku dokonywane są zapisy na kolejny rok. Dlatego prosimy w miarę możliwości Narzeczonych, o jak najszybszy kontakt w sprawie daty ślubu. Można termin zarezerwować w godzinach otwarcia biura parafialnego – najlepiej przyjechać osobiście. Ksiądz udzieli wówczas odpowiednich informacji, związanych z formalnościami „przedślubnymi”.

Jeśli termin jest już zapisany, należy na trzy miesiące przed datą Sakramentu Małżeństwa zgłosić się celem dopełnienia niezbędnych formalności.

Na ok. jeden tydzień przed ślubem, gdy wszystkie dokumenty zostały już dostarczone, zapraszamy Narzeczonych do biura parafialnego w celu omówienia Liturgii Sakramentu.

 

W roku 2022 przewidziane godziny Sakramentu Małżeństwa: 14.30 i 16.00.

 

Dodatkowe informacje

Potrzebne dokumenty:

 • metryki chrztu do ślubu kościelnego z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • jeśli któraś strona jest po związku cywilnym – akt rozwodowy, w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczeni są zobowiązani:

 • do odbycia nauk przedmałżeńskich i trzech spotkań w poradni rodzinnej
 • przyniesienia po odpowiednim czasie „Zapowiedzi”
 • dostarczenie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

Plan nauk przedmałżeńskich w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie o godz. 19.00:

 • październik – 5, 7, 12 i 14
 • listopad – 16, 18, 23 i 25
 • grudzień – 7, 9, 14 i 16

Poradnictwo rodzinne: informacja u Księdza Proboszcza.