Sakramenty
Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 • nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
 • zgoda na chrzest dziecka w naszej parafii, jeśli dziecko należy do innej parafii
Sakramentu Chrztu udzielamy w każdą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący lub osoby innego wyznania
 • osoby niepraktykujące
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub w konkubinacie
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy
 • prowadzący gorszący tryb życia
I Komunia Święta

Wrzesień

Rodzice pragnący przygotować swoje Dzieci do przyjęcia sakramentów Pokuty, Pojednania i Eucharystii są proszeni o wypełnieni deklaracji zgłoszeniowych.

Formularz deklaracji dostępny po Mszach Świętych w zakrystii i w biurze parafialnym. (deklaracje składane są do 15 września)

Jeżeli Rodzice nie należą do Wspólnoty Parafii pw. Świętego Bernarda w Sopocie, należy przedłożyć zgodę proboszcza parafii zamieszkania.  

Sakrament Bierzmowania

Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedziele na Msze Św. o. godz. 9.30.
Wszystkie ważne informacje u ks. Adama.

Spotkania formacyjne: 17 września ( Niedziela) godz. 19.00 – kaplica boczna Matki Bożej – Rodzice i Kandydaci

 

Sakrament małżeństwa

;

Od 1 września każdego roku dokonywane są zapisy na kolejny rok. Dlatego prosimy w miarę możliwości Narzeczonych, o jak najszybszy kontakt w sprawie daty ślubu. Można termin zarezerwować w godzinach otwarcia biura parafialnego – najlepiej przyjechać osobiście. Ksiądz udzieli wówczas odpowiednich informacji, związanych z formalnościami „przedślubnymi”.

Jeśli termin jest już zapisany, należy najpóźniej  trzy miesiące przed datą Sakramentu Małżeństwa zgłosić się celem dopełnienia niezbędnych formalności.

Narzeczeni nienależący do Wspólnoty Parafialnej Św. Bernarda proszeni są o dostarczenie licencji z parafii do której obecnie przynależą (termin dostarczenia licencji nie później jak trzy tygodnie przed ustalonym terminem ślubu)

Na ok. trzech tygodni przed ślubem, gdy wszystkie dokumenty zostały już dostarczone, zapraszamy Narzeczonych do biura parafialnego w celu omówienia Liturgii Sakramentu.

 

W roku 2024 przewidziane godziny Sakramentu Małżeństwa: 14.30 i 16.00.

 

Dodatkowe informacje

Potrzebne dokumenty do przedłożenia w biurze parafialnym swojej parafii zamieszkania:

 • metryki chrztu do ślubu kościelnego z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • odpis aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy para jest już po kontrakcie cywilnym
 • jeśli któraś strona jest po związku cywilnym – akt rozwodowy, w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka
 • zaświadczenie do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni są zobowiązani:

 • do odbycia nauk przedmałżeńskich i trzech spotkań w poradni rodzinnej
 • przyniesienia po odpowiednim czasie „Zapowiedzi”
 • dostarczenie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

Poradnictwo rodzinne i nauki przedmałżeńskie: informacja u Księdza Proboszcza.

Katechezy Przedmałżeńskie:

17-19 listopada, parafia Zesłania Ducha Świętego w Sopocie;  informacje i zapisy: 6 6 4 – 1 6 2 – 0 3 2
O L S Z E W S K I C M @ G M A I L . C O M