Sakramenty
Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 • nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
 • zgoda na chrzest dziecka w naszej parafii, jeśli dziecko należy do innej parafii
Sakramentu Chrztu udzielamy w każdą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący lub osoby innego wyznania
 • osoby niepraktykujące
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy
 • prowadzący gorszący tryb życia
I Komunia Święta

Wrzesień

24 września (sobota) g. 10 – spotkanie Rodziców

Październik

22 października (sobota) g.10.00 – katecheza dla Dzieci

23 października (niedziela) g.11.00 – Msza Święta z poświęceniem różańców

Listopad

5 listopada (sobota) g.10.00 – katecheza dla Rodziców

19 listopada (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

28 listopada (sobota) g.10.00 – katecheza dla Rodziców

Grudzień

3 grudnia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

17 grudnia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

Styczeń

07 stycznia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Rodziców

28 stycznia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci ODWOŁANA

Luty

11 lutego (sobota) g. 10.30 – katecheza dla Rodziców

18 lutego (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

25 lutego (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

Marzec 

11 marca (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Rodziców

18 marca (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

25 marca (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

Sakrament Bierzmowania

.Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedziele na Msze Św. o. godz. 9.30.
Wszystkie ważne informacje u ks. Adama.

Spotkania formacyjne:

 • I grupa – środa g. 19.00
 • II grupa – czwartek g. 19:30
Sakrament małżeństwa

Od 1 września każdego roku dokonywane są zapisy na kolejny rok. Dlatego prosimy w miarę możliwości Narzeczonych, o jak najszybszy kontakt w sprawie daty ślubu. Można termin zarezerwować w godzinach otwarcia biura parafialnego – najlepiej przyjechać osobiście. Ksiądz udzieli wówczas odpowiednich informacji, związanych z formalnościami „przedślubnymi”.

Jeśli termin jest już zapisany, należy na trzy miesiące przed datą Sakramentu Małżeństwa zgłosić się celem dopełnienia niezbędnych formalności.

Na ok. dwóch tygodni przed ślubem, gdy wszystkie dokumenty zostały już dostarczone, zapraszamy Narzeczonych do biura parafialnego w celu omówienia Liturgii Sakramentu.

 

W roku 2022 przewidziane godziny Sakramentu Małżeństwa: 14.30 i 16.00.

 

Dodatkowe informacje

Potrzebne dokumenty:

 • metryki chrztu do ślubu kościelnego z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • jeśli któraś strona jest po związku cywilnym – akt rozwodowy, w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczeni są zobowiązani:

 • do odbycia nauk przedmałżeńskich i trzech spotkań w poradni rodzinnej
 • przyniesienia po odpowiednim czasie „Zapowiedzi”
 • dostarczenie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

Poradnictwo rodzinne i nauki przedmałżeńskie: informacja u Księdza Proboszcza.