Sakramenty
Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 • nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
 • zgoda na chrzest dziecka w naszej parafii, jeśli dziecko należy do innej parafii
Sakramentu Chrztu udzielamy w każdą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący lub osoby innego wyznania
 • osoby niepraktykujące
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy
 • prowadzący gorszący tryb życia
I Komunia Święta

Wrzesień

24 września (sobota) g. 10 – spotkanie Rodziców

Październik

22 października (sobota) g.10.00 – katecheza dla Dzieci

23 października (niedziela) g.11.00 – Msza Święta z poświęceniem różańców

Listopad

5 listopada (sobota) g.10.00 – katecheza dla Rodziców

19 listopada (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

28 listopada (sobota) g.10.00 – katecheza dla Rodziców

Grudzień

3 grudnia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

17 grudnia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

Styczeń

07 stycznia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Rodziców

28 stycznia (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci ODWOŁANA

Luty

11 lutego (sobota) g. 10.30 – katecheza dla Rodziców

18 lutego (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

25 lutego (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

Marzec 

11 marca (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Rodziców

18 marca (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

25 marca (sobota) g. 10.00 – katecheza dla Dzieci

Sakrament Bierzmowania

.Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedziele na Msze Św. o. godz. 9.30.
Wszystkie ważne informacje u ks. Adama.

Spotkania formacyjne:

 • I grupa – środa g. 19.00
 • II grupa – czwartek g. 19:30
Sakrament małżeństwa

Od 1 września każdego roku dokonywane są zapisy na kolejny rok. Dlatego prosimy w miarę możliwości Narzeczonych, o jak najszybszy kontakt w sprawie daty ślubu. Można termin zarezerwować w godzinach otwarcia biura parafialnego – najlepiej przyjechać osobiście. Ksiądz udzieli wówczas odpowiednich informacji, związanych z formalnościami „przedślubnymi”.

Jeśli termin jest już zapisany, należy najpóźniej  trzy miesiące przed datą Sakramentu Małżeństwa zgłosić się celem dopełnienia niezbędnych formalności.

Narzeczeni nienależący do Wspólnoty Parafialnej Św. Bernarda proszeni są o dostarczenie licencji z parafii do której obecnie przynależą.

Na ok. trzech tygodni przed ślubem, gdy wszystkie dokumenty zostały już dostarczone, zapraszamy Narzeczonych do biura parafialnego w celu omówienia Liturgii Sakramentu.

 

W roku 2023 przewidziane godziny Sakramentu Małżeństwa: 14.30 i 16.00.

 

Dodatkowe informacje

Potrzebne dokumenty do przedłożenia w biurze parafialnym swojej parafii zamieszkania:

 • metryki chrztu do ślubu kościelnego z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • odpis aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy para jest już po kontrakcie cywilnym
 • jeśli któraś strona jest po związku cywilnym – akt rozwodowy, w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka
 • zaświadczenie do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Narzeczeni są zobowiązani:

 • do odbycia nauk przedmałżeńskich i trzech spotkań w poradni rodzinnej
 • przyniesienia po odpowiednim czasie „Zapowiedzi”
 • dostarczenie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.

Poradnictwo rodzinne i nauki przedmałżeńskie: informacja u Księdza Proboszcza.