17 – 19 listopada

Katachrezy przedmałżeńskie

Parafia Zesłania Ducha Świętego
w Sopocie

szczegółowe informacje i zapisy

Ks. Łukasz Olszewski CM

6 6 4 – 1 6 2 – 0 3 2
O L S Z E W S K I C M @ G M A I L . C O M