OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

1.  Do wtorku włącznie –  8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych przebywających w czyśćcu. Warunki:

*   stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna

*   wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu(myślą, mową, uczynkiem)

*   przyjęcie Komunii Świętej

*   odnowienie łączności z Kościołem Powszechnym poprzez odmówienie „Wierzę w Boga”  i „Ojcze Nasz” oraz modlitwa w intencjach o które prosi Ojciec Święty

*   pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych

W te dni modlimy się za naszych wiernych zmarłych wspominanych w wypominkach modlitwą różańcową o g. 17.30

2. W tygodniu będziemy obchodzić w liturgii:

w środę –święto Rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

w czwartek – wsp. Świętego Leona Wielkiego , papieża i dr. Kościoła

w piątek –  wsp. Świętego Marcina z Tours, biskupa

w sobotę – wsp. Świętego Jozafata, bp i męczennika

3. W czwartek zapraszamy na wspólną adorację i modlitwę o powołania do służby kapłańskiej oraz za kapłanów. Adoracja po wieczornej Mszy świętej do g. 19.30

4. W piątek Święto Narodowe Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Ks. Abp udziela tego dnia dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla osób przebywających na terenie naszej diecezji.

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Spowiedzi jest 20 minut przed każdą Mszą Świętą.

Ksiądz Proboszcz