1. Okres Wielkiego Postu rozpocznie się 14 lutego.
Msze Święte w Środę Popielcową będą o g. 7.00, 9.00 i 18.00
Przypominamy o obowiązującym w tym dniu Poście Ścisłym:
Post jakościowy obowiązuję wszystkich wiernych od 14 roku życia (powstrzymanie się od spożywania mięsa)
Post ilościowy od 18 do ukończenia 60 roku życia ( jeden posiłek do syta, dwa lekkie)

Ponadto zachęcamy Rodziców, by młodsze dzieci również w prowadzać w ducha i postawę autentycznej pokuty oraz wyrzeczenia.

2. W tygodniu, w naszym kościele sprawujemy nabożeństwa po wieczornej Mszy Świętej:
– we wtorek – Koronka do Bożego Miłosierdzia
– w środę – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– w czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za kapłanów.

– w piątek – nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
– z udziałem Dzieci o g. 17.15 – dla Dorosłych o g. 18.30
– w niedzielę – Nabożeństwo Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym o g. 17.15

W naszym kościele jest modlitwa różańcowa codziennie ( w okresie Wielkiego Postu z wyjątkiem piątku i niedzieli) o g. 17.30 w intencji parafian i pokoju na świecie.

3. W naszej Wspólnocie Parafialnej Rekolekcje Wielkopostne będą w dniach 18 – 21 lutego br. – rozpoczną się od I Niedzieli Wielkiego Postu.
Rozważania Rekolekcyjne poprowadzi o. Marek Kiedrowicz – franciszkanin ze zgromadzenia Braci Mierniejszych Konwentualnych z Gdańska
Nauki Rekolekcyjne:
– w Niedziele na wszystkich Mszach Świetnych
– w Poniedziałek, Wtorek i Środę: Msze Święte z nauką rekolekcyjną o g. 9.00, 18.00 a o g. 19.30 będzie dodatkowa nauka rekolekcyjna.

4. Rodziców Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie z ks. Adamem w najbliższą niedzielę o g. 19.00.

5. Na tablicy ogłoszeń zamieszczone są :
– program peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów,
– zaproszenie na wydarzenie On Mocą – muzyczne uwielbienie w Argo Arenie

6. Jak zapowiadaliśmy racji Światowego Dnia Chorego związanego ze wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes, po Mszy Świętej będzie można przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych – sakrament uzdrowienia na duszy i na ciele.
Z Ewangelii Świętego Marka: „ Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. (…) Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Z listu Św. Jakuba „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”

– przypominamy, że do sakramentu mogą przystępować osoby w stanie łaski uświęcającej.
Po błogosławieństwie można podochodzić do stopnia ołtarza w postawie stojącej, z wyciągniętymi dłońmi (wewnętrzną częścią do góry) i z odkrytym czołem.
Duszpasterze