Zapraszamy na różaniec dzisiaj o godz. 17.30. Od poniedziałku do soboty,  o godz. 17.30 modlić się będziemy na różańcu w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach. Kartki z wypominkami można składać w zakrystii.

poniedziałek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza święta zbiorowa za zmarłych o godz. 18.00. W intencji naszych bliskich zmarłych będziemy modlić się także na Mszy świętej 9 listopada o godz. 18.00. Prosimy o składanie w zakrystii kartek z imionami zmarłych, których będziemy polecać Panu Bogu w czasie Mszy świętej.

We wtorek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a w środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po wieczornej Eucharystii.

czwartek pamiętajmy o modlitwie w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Po Mszy świętej o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

piątek Ks. Adam i ks. Proboszcz, a w sobotę ks. Grzegorz udadzą się do chorych z Komunią świętą.

sobotę zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy świętej o godz. 7.00.

Penitencjaria Apostolska w opublikowanym dekrecie informuje, że w tym roku przez cały listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych, można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych, nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych. Także odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada), uzyskiwany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na dowolny dzień listopada. Osoby starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domów, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli duchowo dołączą do pozostałych wiernych, wykluczą przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Maryi odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowany w liturgii za zmarłych czy też ofiarują Bogu życiowe cierpienia i niedogodności.