SAKRAMENTY ŚWIĘTE  Email


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. (Mk 16,15-16)

W kancelarii należy okazać:

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania.
 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
 5. Zgoda na chrzest dziecka w naszej parafii, jeśli dziecko należy do innej parafii.

Uroczysty Chrzest w naszym kościele odprawiany jest w każdą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz 12:30.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • · niewierzący czy osoby innej wiary,
 • · osoby niepraktykujące,
 • · żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • · nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • · prowadzący gorszący tryb życia.


SAKRAMENT EUCHARYSTII - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba (J 6,51)

I Komunia Święta w naszej parafii przypada zawsze w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

Katechezy dla dzieci mających przystąpić do I Komunii Św odbywają się w poniedziałki o godz 18:30 w Domu Katechetycznym.

Niezbędne dokumenty:

 1. Świadectwo Chrzu Świętego dziecka.
 2. Zgoda proboszcza na przygotowanie dziecka i przyjęcie I Komunii Św. w naszej parafii, jeśli dziecko należy do innej parafii.SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23)

Spowiedź św. w naszym kościele:

 1. W czasie każdej Mszy Świętej.
 2. W pierwsze piątki miesiąca od godz 16:30.
 3. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu.
 4. W czasie rekolekcji parafialnych według podanego planu.
 5. Można również umówić się na Spowiedź św. indywidualnie z konkretnym kapłanem.SAKRAMENT BIERZMOWANIA

I wszyscy zostali napełnieni Duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im uch pozwolił mówić. (Dz 2, 4)

Niezbędne dokumenty:

 1. Świadectwo Chrzu Świętego dziecka
 2. Jeżeli kandydat jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie z parafii zamieszkania
 3. Udział w przygotowaniu do Bierzmowania w parafii zamieszkania
 4. Udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest w wieku szkolnym)

Świadkowie bierzmowania:
- powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św. 
i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do bierzmowania (najlepiej rodzice chrzestni)

Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbywają się w naszej parafii w czwartki o godz 18:30 w Domu Katechetycznym.

Termin Bierzmowania w naszej parafii - jest podawany po ustaleniu z Ks. Biskupem.


 

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. Ze względu jednak na dużą liczbę Sakramentów Małżeństwa w naszej parafii, prosimy aby planowany termin uzgodnić w parafii dużo szybiej. Od 1 września każdego roku dokonywane są tylko zapisy na rok kolejny.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesięcy przed datą okazania w kancelarii parafialnej) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania i braku adnotacji o zawartym małżeństwie
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii np. telefonicznie.
 2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie/ 1 tydzień przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu). Rozmowa ma na celu m.in. omówienie liturgii sakramentu małżeństwa.


SAKRAMENT CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca - w nagłych przypadkach w każdym innym czasie. Chorych zgłaszac można w kancelarii parafialnej i w zakrystii.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

 • · stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 


 

 


POGRZEB

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). - jeśli został on udzielony, lub przypomnieć sobie, kiedy zmarły otrzymał sakrament chorych.
 3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią.
 4. Potwierdzenie ustalenia daty i godziny pogrzebu wystawione przez  zakład pogrzebowy

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)

Zwyczajem nszej parafii jest to, że w czasie Mszy św. pogrzebowej zbierane sa ofiary, które przeznaczone będa na Mszę św w intencji zmarłego w miesiąc po pogrzebie.

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

 

PAMIĘTAJ O ŻYCZENIACH

Dzisiaj jest: 23 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

30-LAT HISTORII PARAFII

KTO JEST NA STRONIE

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości