XXXIII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 1.  Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Przy wyjściu z kościoła są wystawione puszki na wsparcie Chrześcijan Prześladowanych szczególnie...

XXXII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 1.  Do wtorku włącznie –  8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych przebywających w czyśćcu. Warunki: *   stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna *   wyzbycie...

XXX Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w ostatnią niedzielę października, a zatem w nocy z soboty 29 października na niedzielę 30 października 2022 roku.  Wskazówki przestawiamy...

XXIX Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 1. Dziś obchodzimy XXII Dzień Papieski pod hasłem BLASK PRAWDY to dzień wsparcia edukacji oraz rozwoju duchowego niezamożnej a zdolnej polskiej młodzieży, poprzez zbiórkę środków pieniężnych na stypendia dla...

XXVII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 1. Dziś wspominamy Aniołów Stróżów. 2. Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych przez cały miesiąc październik. Będą one połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o g. 17.30. Dzieci zapraszamy...