I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r.

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. To drugi rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje...

Uroczystość Wszystkich Świętych

Zapraszamy na różaniec dzisiaj o godz. 17.30. Od poniedziałku do soboty,  o godz. 17.30 modlić się będziemy na różańcu w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach. Kartki z wypominkami...

XXV Niedziela Zwykła – 20.09.2020 r.

Przeżywamy dzisiaj 54. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu pod hasłem: „Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci. Życie staje się historią”. O godz. 17.30 zapraszamy na Modlitwę różańcową. W tygodniu...